lange

De centrale tussenvloer in de overmaatse achterbouw wordt geschrapt. De kamer wordt dubbel hoog en herverdeelt de woning.

 ledeberg

opgeleverd