os

Het wonen organiseert zich rond een patio die het woonhuis met de achterbouw en de tussenbouw linkt.  

 

  opgeleverd

 gent