spa

Een compacte rijwoning wordt binnen zijn bestaande contouren opengewerkt. De bestaande trap wordt een centraal element in de doorzonwoning. De douche bepaalt de maat van de uitbreiding.

    Gent

opgeleverd